ODV omzetten in lijfrente | Afstorten ODV

Nadat het eigen beheer pensioen is omgezet in een ODV blijft de ODV-aanspraak van de directeur in principe op de balans van de BV staan en blijft de BV de uitvoerder. Deze zal zorgen voor de jaarlijkse oprenting en zorgt voor de voorgeschreven periodieke uitkeringen voor de directeur. De wet biedt echter de mogelijkheid om een OudeDagsVerplichting in de opbouwfase fiscaal geruisloos om te zetten in een lijfrente (ook wel ODV afstorten genoemd). Onder voorwaarden is dit zelfs ook mogelijk als de ODV-uitkeringen al zijn ingegaan. Hierna gaan wij in op de belangrijkste aandachtspunten bij het omzetten van een ODV in een lijfrente.

Wat zijn de voordelen van het omzetten van een ODV in een lijfrente?

Zolang de BV de uitvoerder is van een ODV gelden er strikte (fiscale) voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte uitkeringsduur van 20 jaar, een beperkte periode waarin de ODV moet ingaan en de verplichte oprenting met het zogenaamde u-rendement. Voor de directeur die behoefte heeft aan meer flexibiliteit, om zodoende zijn financiële planning beter te kunnen inrichten of een hoger rendement te kunnen nastreven, werken de fiscale spelregels van de ODV vaak te beperkend. Daar komt bij dat in de uitkeringsfase het aanhouden van een BV, zeker bij relatief lage ODV-kapitalen, erg kostbaar is. Artikel 38p, lid 1 van de Wet LB 1964 biedt de mogelijkheid om tijdens de opbouwfase de ODV-aanspraak om te zetten in een lijfrente. Later is ook geregeld dat, onder voorwaarden, ook in de uitkeringsfase een ODV nog kan worden omgezet in een lijfrente.

Als de BV over voldoende liquiditeiten beschikt dan kan het afstorten van de ODV zeker voordelen bieden. De belangrijkste zetten wij hierna even voor u op een rij.

  1. Meer flexibiliteit ten aanzien van het (uiterste) omzettingsmoment waarop het ODV-kapitaal moet zijn omgezet in ODV-uitkeringen.

ODV:    
Eerste ingangsmoment: 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd
Uiterste ingangsmoment: 2 maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd

Lijfrente:            
Eerste ingangsmoment: ingangsdatum vrij (oudedagslijfrente)
Uiterste ingangsmoment: het jaar waarin men de AOW-leeftijd bereikt plus 5 jaar

  1. Flexibiliteit ten aanzien van de looptijd en variatie in hoogte van de uitkering

ODV:
Verplichte looptijd vanaf AOW-leeftijd 20 jaar (bij ingang tot maximaal 5 jaar vóór de AOW-leeftijd geldt: 20 jaar plus de periode tussen het moment van ingang en de AOW-leeftijd). De uitkering blijft gedurende de looptijd gelijk (afgezien van de oprenting).

Lijfrente:
Looptijd naar keuze levenslang of tijdelijk. In geval van een tijdelijke lijfrente geldt een minimale looptijd van 5 jaar. De uitkering mag, onder voorwaarden, in hoogte variëren. Bijvoorbeeld een lijfrente met een vaste indexatie of een lijfrente die de eerste jaren hoger is en daarna lager wordt.

  1. Lagere kosten (kostenvoordeel)

ODV:
Als de BV uitvoerder blijft van de ODV dan zal de BV in stand moeten blijven (liquidatie is niet mogelijk). Dit brengt kosten met zich mee (denk aan: kosten voor de jaarrekening, advieskosten, loonadministratie, kosten voor het berekenen van de hoogte van de ODV en de balanspost).

Lijfrente:
Als de ODV-verplichting is overgedragen aan een fiscaal toegestane lijfrente-uitvoerder dan kan de BV in principe worden geliquideerd. Zeker in geval er verder geen activiteiten in de BV worden ontplooid en bij relatief lage ODV kapitalen is dit financieel interessant. De kosten die anders zouden moeten worden gemaakt gelden dan als besparing. Onze ODV-specialisten kunnen u hier alles over vertellen en adviseren u graag.

  1. Een hoger rendement

ODV:
Zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase moet de BV de ODV jaarlijks oprenten met een voorgeschreven rentepercentage. In de praktijk betekent dit dat de jaarlijkse oprenting op basis van het zogenaamde u-rendement van het jaar ervoor moet worden uitgevoerd. In 2023 moet worden gerekend met een percentage van 0,699%. De voorgaande drie jaar was het u-rendement zelfs negatief – zie elders op onze website - en daalde de ODV (de daling zorgde voor winst waarover in principe vennootschapsbelasting moest worden betaald). Al met al zorgen deze rentepercentages niet voor reële vermogensgroei. Zeker niet als de inflatie hierbij in ogenschouw wordt genomen. 

Lijfrente:
Afhankelijk van welke lijfrente-uitvoerder wordt gekozen – lijfrenteverzekeraar, bank of beleggingsonderneming – kan de directeur in de opbouwfase kiezen voor een aantal vormen. Een opbouwvariant met: een flexibele rente, een vaste rente (deposito), beleggen via een profielfonds of zelf beleggen. Hoe hoger het rendement des te hoger uw pensioen. In de uitkeringsfase kan gekozen worden voor een garantielijfrente of een beleggingslijfrente. Afhankelijk van het (beleggings)rendement zal de ODV-uitkering in de uitstelfase veranderen. Als de ODV wordt omgezet in een lijfrente bij een bank spreken wij over ODV omzetten in banksparen.

Welke lijfrente-aanbieder past het beste bij u?

Hiervoor hebben wij alle mogelijkheden en aandachtspunten voor u op een rij gezet. Als u overweegt om uw ODV af te storten in een lijfrente dan komt ook de vraag op: welke lijfrente-aanbieder past het beste bij u. Er is een groot aanbod van lijfrente-uitvoerders. Voor de gemiddelde leek is het lastig om hier "door de bomen het bos te zien". De ODV-experts van Transparans Pensioenconsultants kennen de markt als geen ander en weten wat mogelijke valkuilen kunnen zijn. Ook maken wij veelvuldig marktvergelijkingen voor klanten om zo te bepalen welke aanbieder het best passend is. Ook op het gebied van de beleggingslijfrente kennen wij aanbieders, die op basis van het door u gekozen risicoprofiel een beleggingsportefeuille samenstellen, welke hierbij past en waarbij rekening wordt gehouden met de pensioenbestemming van de ODV. Er worden beleggingselementen toegevoegd die zorgen voor meer rust in de rendementen. Veel klanten stellen dit erg op prijs. Zeker de afgelopen periode hebben dit soort beleggingen hun waarde bewezen.

De ODV-experts van Transparans Pensioenconsultants zijn 100% objectief. Wij ontvangen geen enkele financiële beloning van lijfrente-aanbieders. Het belang van onze klanten staat altijd voorop. In 2002 bij de start van ons bedrijf was dit een belangrijk kenmerk van onze dienstverlening en dit is het nog steeds. Al onze dienstverlening – advies, berekeningen en bemiddeling – wordt op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Wilt u meer informatie of wilt u ons inschakelen? Neem dan gerust contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter. Wij helpen u graag!