ODV | OudeDagsVerplichting

Wat is een ODV?

Tot 1 juni 2017 konden directeur-grootaandeelhouders pensioen opbouwen in hun eigen B.V. Dit wordt eigen beheer pensioen genoemd. Sinds 1 juni 2017 is verdere opbouw van het eigen beheer niet langer toegestaan. Het reeds opgebouwde eigen beheer pensioen blijft in principe intact. Tot en met eind 2019 kon men ook besluiten om het opgebouwde eigen beheer pensioen af te kopen of om te zetten in een ODV (OudeDagsVerplichting). Ruim 55.000 dga’s hebben hier gebruik van gemaakt.

De fiscale waarde, op het moment van omzetting van het eigen beheer pensioen in een ODV, was hierbij het startkapitaal voor de ODV. Het ODV kapitaal, plus de jaarlijkse oprenting, is de verplichting van de B.V. aan de dga. Het ODV kapitaal moet uiterlijk op de AOW-leeftijd worden omgezet in een periodieke uitkering. Voor wat betreft het oprenten van de ODV en de looptijd – als de ODV gaat uitkeren - gelden er speciale regels die wij hierna zullen behandelen. Ook gaan wij uitgebreid in op de situatie bij overlijden en zetten wij de mogelijkheden van het afstorten of omzetten van de ODV in een lijfrente voor u op een rij.

Oprenten ODV

Jaarlijks moet de OudeDagsVerplichting (ODV) op basis van een voorgeschreven rente worden aangepast. Men noemt dit het oprenten ODV. De hoogte van de oprenting volgt uit artikel 12.3a URLB. De maatstaf is het zogenaamde u-rendement van het voorgaande jaar. Bij de oprenting zijn er twee situaties denkbaar. Als de ODV-uitkeringen nog niet zijn ingegaan dan spreken wij over de uitstelfase. In deze situatie moet de ODV of aan het einde van het boekjaar opgerent worden of precies één jaar nadat de ODV-verplichting is ontstaan.

Als de ODV al uitkeert dan spreken wij over de uitkeringsfase. Op de uitkeringsverjaardag moet dan jaarlijks de ODV worden opgerent. Met de uitkeringsverjaardag wordt het moment bedoeld waarop de ODV voor het eerst is gaan uitkeren. Als deze uitkeringsverjaardag niet op 1 januari valt dan zal er met twee rentepercentages moeten worden gerekend. Bij de vraag en antwoorden hebben wij een aantal situaties voor u uitgewerkt. Onze ODV-specialisten helpen u graag met het oprenten van uw ODV.

Dit zijn de relevante rentepercentages voor het oprenten van een ODV

Wij maken het u gemakkelijk. Hieronder ziet u alle jaarlijkse rentepercentages die van belang zijn voor het oprenten van de OudeDagsVerplichting. In 2023 rekent u derhalve met een rente van 0,699%. Kent uw ODV bijvoorbeeld een uitkeringsverjaardag van 1 juli 2023 dan rekent u 6 maanden met een rente van 0,699% en 6 maanden met een rente van -0,410%.

2017 > 0,059% (positief)
2018 > 0,06% (positief)
2019 > 0,269% (positief)
2020 > - 0,107% (min)
2021 > -0,382% (min)
2022 > -0,410% (min)
2023 > 0,699% (positief)
2024 > 2,657% (positief)

Lees hier ons nieuwsartikel over de ODV oprenting in 2023 en overige aandachtspunten.
Lees hier alles over de gevolgen van de flink hogere rente voor oprenting ODV in 2024.

ODV uitkeren

Als het eigen beheer pensioen, dat nog niet was ingegaan, is omgezet in een ODV moet deze verplichting dus jaarlijks worden opgerent. Uiterlijk 2 maanden nadat de dga zijn of haar AOW-leeftijd heeft bereikt moet het ODV kapitaal worden omgezet in een periodieke uitkering (ofwel: de ODV-termijnen). Voor wat betreft de looptijd van de ODV-termijnen schrijft de wet een verplichte duur van 20 jaar voor (te rekenen vanaf AOW-leeftijd). Als men zich hier niet aan houdt dan wordt de ODV fiscaal onzuiver en volgen er fiscale sancties. Het is ook mogelijk om de ODV-termijnen eerder dan de AOW-leeftijd te laten ingaan. Dit mag echter niet eerder dan 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd. De looptijd van 20 jaar wordt verlengd met de periode dat je de ODV eerder dan de AOW-leeftijd laat ingaan.

Voorbeeld ODV uitkeren

Marc heeft in 2018 zijn eigen beheer pensioen omgezet in een ODV. Het ODV-kapitaal is in de uitstelperiode jaarlijks opgerent met de voorgeschreven rente. Op 12 januari 2023 bereikt hij zijn AOW-leeftijd en is het ODV-kapitaal aangegroeid tot € 200.000. Marc kiest 1 februari 2023 als ingangsdatum. De aanvangsuitkering bedraagt dan € 10.000 per jaar (€ 200.000 : 20). De uitkering in jaar 2 zal, onder invloed van de oprenting, moeten worden aangepast. Dit proces loopt door tot de laatste uitkering is gedaan. 

Zijn zus Manon wil haar ODV-termijnen al laten ingaan op haar 64-ste. Haar AOW-leeftijd is 67 jaar en haar ODV-kapitaal is dan aangegroeid tot € 300.000. De fiscaal verplichte looptijd bedraagt in dit geval 23 jaar (20 jaar plus de periode van 64 tot 67 jaar). Het eerste jaar ontvangt zij derhalve € 13.044 (€ 300.000 : 23).  

Meer informatie of ODV berekening bestellen?

Onze ODV-experts hebben dagelijks te maken met adviesvragen rondom de ODV. Ook worden zij veelvuldig ingeschakeld voor het maken van fiscaal juiste ODV-berekeningen. Hebt u vragen of wilt u een ODV-berekening bestellen? Neem dan gerust contact met ons op of laat een terugbelverzoek achter.