Wet bedrag ineens | Ingang uitgesteld tot tenminste 1 juli 2024

10% procent pensioen opnemen, nog even geduld

In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om meer keuzevrijheid mogelijk te maken voor wat betreft de aanwending van pensioen. Dit heeft geresulteerd in de Wet (herziening) bedrag ineens. Deze wet maakt het mogelijk om op de pensioendatum maximaal 10 procent van de waarde van het pensioen ineens op te nemen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om dit al per 1 januari 2022 mogelijk te maken. Voor deelnemers is het belangrijk dat zij goed en volledig worden geïnformeerd over deze keuzemogelijkheid en de consequenties. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de pensioenuitvoerders. In de praktijk blijkt dat pensioenuitvoerders meer tijd nodig hebben voor het goed inregelen van dit informatietraject. Daarom is besloten om de ingangsdatum te verschuiven van 1 januari 2024 naar tenminste 1 juli 2024.

Bedrag ineens pensioen

Met de introductie van het bedrag ineens wordt beoogd pensioendeelnemers bij de start van hun ouderdomspensioen meer flexibiliteit te bieden. Als de wet is ingegaan dan kan men er op de startdatum van het pensioen voor kiezen om maximaal 10 procent van de waarde van de totale pensioenpot ineens uit te laten keren. Over deze uitkering betaal je dan wel belasting maar er hoeft geen boeterente – revisierente bedraagt normaliter 20% - betaald te worden. Het gevolg is dan wel dat je levenslange ouderdomspensioen lager wordt. Ook heeft dit gevolgen voor de belastingdruk, heffingskortingen en eventuele toeslagen.

Uitstel bedrag ineens, komt van uitstel wellicht afstel?

Zoals gezegd was het oorspronkelijk de bedoeling om het al op 1 januari 2022 mogelijk te maken om 10% van de waarde van het pensioen ineens op te kunnen nemen. Het ingangsmoment is nu al een aantal keren uitgesteld. In de Kamerbrief van 5 juli 2023 geeft de minister aan dat de beoogde datum van inwerkingtreding wordt uitgesteld naar ten minste 1 juli 2024. Ze merkt op dat de uiteindelijke datum afhankelijk zal zijn van de voortgang van het parlementaire proces. Gezien de recente val van het kabinet lijkt verder uitstel zeer waarschijnlijk. Wij verwachten dan ook dat niet eerder dan 2025 het eerste ‘bedrag ineens pensioen’ kan worden genoten. Of komt van uitstel dan toch afstel zoals wij in de wandelgangen wel eens vernemen?

Nu al gebruik maken van flexibiliseringsmogelijkheden pensioen

Ook nu al biedt de huidige wet- en regelgeving diverse mogelijkheden om het pensioen aan te passen aan uw individuele wensen. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan:

  • Hoog/laag pensioen of laag/hoog pensioen
  • Uitruil van partnerpensioen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen
  • Vervroegen of uitstellen van ouderdomspensioen
  • Doorbeleggen, garantiepensioen of combinatie in geval van een beschikbare premieregeling
  • Deeltijdpensioen

Voor al deze mogelijkheden geldt, net als bij het bedrag ineens, dat keuzes gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de belastingdruk, de hoogte van het pensioen of het partnerpensioen of bijvoorbeeld toeslagen. Een goed inzicht in uw pensioensituatie is daarom erg belangrijk. Onze pensioenadviseurs kunnen u op basis van een pensioenplanning diverse scenario’s in beeld brengen. Zo maakt u altijd de beste keuze! Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dit nieuwsartikel is opgesteld naar de stand van zaken per 25 juli 2023