Oudedagsverplichting (ODV) oprenting 2023 is bekend

Oprenting ODV in 2023

In Nederland zijn er ongeveer 55.000 directeur-grootaandeelhouders (dga) met een oudedagsverplichting (ODV). Zij hebben indertijd hun eigen beheer pensioen omgezet in een ODV. De BV waar de ODV op de balans staat moet de ODV-verplichting jaarlijks aanpassen met een voorgeschreven rentepercentage. Dit volgt onder meer uit artikel 12.3a van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011. Deze verplichte aanpassing geldt zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase.

Rentepercentage ODV in 2023 bedraagt ...

Onlangs is het percentage waarmee de ODV in het jaar 2023 moet worden aangepast - ook wel oprenting genoemd - weer bekendgemaakt. Voor het jaar 2023 moet worden gerekend met 0,699% op jaarbasis. De afgelopen 3 jaar hebben wij steeds te maken gehad met een negatief oprentingspercentage (zie overzicht). Hierdoor werd de ODV-verplichting van de BV lager en was de vrijval belast met vennootschapsbelasting. In 2023 moet dus weer met een positief rendement gerekend worden. Deze toevoeging van de verplichting leidt dus tot een fiscale aftrekpost voor de vennootschap.

Rentepercentage ODV in 2024

Inmiddels is ook het rentepercentage voor oprenting ODV 2024 bekend. Lees hier meer over.

Wilt u er zeker van zijn dat uw ODV-verplichting en/of uitkering correct worden berekend? Vraag dan een ODV-berekening aan via Transparans. Onze service is snel, eenvoudig en altijd fiscaal up-to-date.

Aandachtspunten ODV

Onlangs is de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Voor iedereen met een ODV is het van belang om het uiterste ingangsmoment van de ODV-uitkering in de gaten te houden. Het ODV-kapitaal moet immers uiterlijk 2 maanden nadat iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt worden omgezet in een periodieke ODV-uitkering. Doet men dit te laat dan zullen er fiscale sancties volgen en is de volledige ODV-aanspraak ineens tegen het progressieve tarief belast en is men bovendien 20% revisierente verschuldigd (zeg maar een soort boeterente).

ODV berekening bestellen

De oprenting mag niet achterwege blijven en moet op een fiscaal voorgeschreven wijze worden uitgevoerd. In de praktijk gaat dit nog wel eens mis. Wilt u er zeker van zijn dat u uw ODV-verplichting en ODV-uitkering juist berekend neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben hier veel ervaring mee en maken deze berekeningen graag voor u.

Meer over ODV berekeningen en ODV uitkering berekenen leest u hier.

Liever een hoger rendement op uw OudeDagsVerplichting?

Bij de huidige inflatie van meer dan 10% leidt een oprenting van 0,699% niet tot reële vermogensgroei. Wist u dat u dat u uw ODV-verplichting ook geheel of gedeeltelijk kunt overzetten naar een lijfrente-aanbieder? Dit kan een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling zijn. Afhankelijk van uw doelstellingen en risicobereidheid kan dan een hoger rendement worden behaald. Dit levert uiteindelijk een hogere ODV-uitkering op en dit zorgt voor een hoger pensioeninkomen. Een lijfrente biedt u bovendien meer flexibiliteit (ingangsdatum, looptijd van de uitkeringen en aanwijzen van gerechtigde in geval van overlijden). Wilt u hier meer over weten? Maak dan een afspraak met onze ODV-specialist  Ernst Strengers of lees hier verder over ODV omzetten in lijfrente.

Servicepagina ODV

Wilt u nog meer lezen over ODV, de aandachtspunten, de oudedagsverplichting en de belastingdienst alsmede alles over een juiste ODV-berekening? Kijk dan eens op onze speciale servicepagina ODV

Transparans Pensioenconsultants uw partner voor de ODV

Wilt u meer inzicht krijgen in uw Oudedagsverplichting en de mogelijke strategieën om deze te optimaliseren? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een persoonlijke adviesgesprek of om een fiscaal juiste ODV-berekening aan te vragen. Ons team van deskundigen staat voor u klaar om u te helpen.

Dit nieuwsartikel is opgesteld naar de stand van zaken per 7 maart 2024.