Oprenting Oudedagsverplichting (ODV) 2022 bekend

U-rendement ODV in 2022

In Nederland hebben zo’n 60.000 directeur-grootaandeelhouders hun eigen beheer pensioen omgezet in een Oudedagsverplichting (ODV). Op grond van de wet[i] moet de ODV jaarlijks worden opgerent met een bij ministeriële regeling bepaalde marktrente. In het jaar 2021 bedraagt de rente waarmee de ODV moet worden opgerent -0,382%.

Inmiddels is ook het gemiddeld u rendement over het jaar 2021 bekend gemaakt en hiermee het oprentingspercentage dat in het jaar 2022 gebruikt moet worden voor de oprenting van alle ODV’s. Voor het jaar 2022 bedraagt het oprentingspercentage aldus: -0,410%.

Meer weten over het uitkeren van een ODV, de waardering ervan, oprenting en afstorting in een lijfrente? Lees dan HIER het laatste nieuws.

ODV oprenting in 2023 en 2024

Meer over de oprenting van een ODV in 2023 leest u in het nieuwsartikel ODV oprenting 2023 is bekend.

Alles over de ODV in 2024 leest u hier.

Wat te doen in geval van een negatief rendement?

Zoals u ziet is ook hier de rente nog steeds negatief. De afgelopen 2 jaar was dit ook al het geval. Vaak wordt ons de vraag gesteld hoe in deze situatie gehandeld moet worden. De belastingdienst is hier duidelijk over. In de wet is geen ondergrens opgenomen zodat in geval van een negatieve marktrente deze ook moet worden toegepast. Dit betekent dat de voorziening van de ODV, die nog niet is ingegaan, moet worden verlaagd. Deze vrijval leidt tot winst waarover in principe vennootschapsbelasting verschuldigd is. Voor de ODV-uitkeringen die reeds zijn ingegaan betekent dit dat deze lager worden en dat ook hier de voorziening afneemt.

Het is belangrijk dat de oprenting van een ODV op een juiste wijze wordt uitgevoerd. Stel dat u de (negatieve) oprenting geheel of gedeeltelijk achterwege zou laten dan loopt u aan tegen de sanctiebepalingen uit de Wet op de loonbelasting. Concreet betekent dit dat de gehele waarde van de ODV ineens belast zal worden en er bovendien 20% revisierente (soort boeterente) in rekening zal worden gebracht. Alle reden dus om dit onderdeel serieus te nemen. Hebt u hier hulp bij nodig? Neem dan gerust contact op met onze ODV-specialist: Ernst Strengers. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 074-2550345 of e.strengers@transparans.nl

(Deels) Afstorten van de ODV

Het is nog steeds mogelijk om de ODV verplichting over te dragen aan een toegestane lijfrente-uitvoerder (verzekeraar, bank of beleggingsinstelling). In dat geval hebt u niet te maken met de negatieve oprenting en vrijval in de winst. Voor het afstorten heeft de vennootschap dan natuurlijk wel financiële middelen nodig. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op of lees hier meer over de oplossingen.

Oprentingspercentages (U-rendementen) voor ODV vanaf 2017 tot nu

Hierna volgt een overzicht van de ODV oprentingspercentages die in de verschillende jaren moeten worden gehanteerd.

2017      0,059%

2018      0,060%

2019      0,269%

2020      -0,107%

2021      -0,382%

2022      -0,410%

 

[i] Artikel 38p, eerste lid, Wet LB 1964