Stamrechtberekening

Wat is een stamrecht en waarom een actuariële stamrechtberekening nodig is?

Wat is een stamrecht? In de kern gaat het hierbij om een recht op een periodieke uitkering. De term "stamrecht" wordt gebruikt als het gaat om een periodieke uitkering die bij de eigen BV is bedongen. Ofwel: de BV treedt op als verzekeraar van het stamrecht. Een periodieke uitkering lijkt sterk op een lijfrente. Een belangrijk verschil is echter dat een lijfrente-uitkering over de gehele uitkeringsperiode vast en gelijkmatig moet zijn. Voor een stamrecht geldt deze eis niet.

De stamrechtuitkering hangt samen met "het in leven zijn" van de persoon die het stamrecht heeft bedongen. De BV moet de stamrechtverplichting - de schuld - opnemen in de jaarrekening. Hierbij wordt de periodieke uitkering op actuariële grondslagen gewaardeerd. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met de levensverwachting en rente. ✔️Om de exacte stamrechtverplichting te kunnen bepalen is dus een actuariële berekening nodig. Het maken van deze actuariële berekening wordt door nagenoeg alle directeur-grootaandeelhouders en hun BV's uitbesteed aan een specialist. Transparans Pensioenconsultants is zo'n specialist.

Stamrecht uitkeren

Op enig moment moet het stamrechtkapitaal worden omgezet in een periodieke uitkering. Van belang is dan dat de fiscale spelregels hierbij in acht worden genomen. Zaken als: uiterste ingangsdatum, looptijd, uitkeringsfrequentie en afspraken bij overlijden moeten dan worden ingevuld. Bovendien eist de belastingdienst dat de omzetting op zakelijke grondslagen wordt berekend. Hierbij moet er verplicht rekening worden gehouden met: de sterftekans, actuele marktrente en kosten. Dit betekent dat er een actuariële stamrechtberekening gemaakt moet worden. 

Hebt u een actuariële stamrechtberekening nodig?

De stamrechtspecialisten van Transparans helpen u graag. Vul het contactformulier in en klik op verzenden. Wij nemen dan snel contact met u op om de relevante uitgangspunten met u door te nemen. Hierna gaan wij de actuariële stamrechtberekening voor u maken. Binnen 24 uur hebt u de gevraagde berekening in huis. 

✓ Liever telefonisch contact? Bel ons dan via telefoonnummer: 074-2550345.

Wat kost een actuariële stamrechtberekening?

Zelf actuariële rekensoftware aanschaffen vergt een flinke investering. Reken snel op een paar honderd euro per jaar. Hiermee beschikt u dan nog niet over de kennis en kunde die nodig is om de fiscaal juiste berekeningen te maken.

Het kan allemaal veel eenvoudiger en voordeliger. De stamrechtexperts van Transparans maken graag een actuariële stamrechtberekening voor u. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. U bestelt bij ons al een actuariële stamrechtberekening vanaf 99,- Bovendien 100% fiscaal proof. Meer weten of bestellen? Neem dan gerust contact met ons op.

 Snel geleverd Laagste prijs garantie Achteraf betalen

Uitkering stamrecht of stamverplichting berekenen

De pensioenconsultants van Transparans hebben sinds 2002 vele duizenden actuariële stamrecht berekeningen gemaakt. Dit doen wij voor: accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren, directeur-grootaandeelhouders, weduwen- en weduwnaars en andere belanghebbenden. Ook u helpen wij graag.

Welke informatie hebben wij nodig?

Om een (fiscaal) juiste actuariële berekening voor u te kunnen maken is het belangrijk dat wij beschikken over de relevante uitgangspunten. Belangrijke informatie die hierbij nodig is:

 • stamrechtovereenkomst,
 • naam, geboortedatum en geslacht van de DGA en - indien van toepassing - van zijn of haar partner,
 • eventuele eerdere actuariële berekeningen,
 • opgaaf van de stamrechtverplichting in het voorgaande jaar,
 • voor de omrekening van stamrechtkapitaal naar een periodieke uitkering is van belang dat wij onder meer de looptijd, de uitkeringsfrequentie en de afspraken bij overlijden kennen en
 • bij een reeds ingegaan stamrecht ontvangen wij graag een opgaaf van de hoogte van de jaarlijkse uitkering, de uitkeringsfrequentie, de looptijd en de afspraken bij voortijdig overlijden.


✔️
U bereikt ons eenvoudig. Telefonisch: 074-2550345, mail: e.strengers@transparans.nl of via ons contactformulier. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op!

Op welke momenten is een actuariële stamrechtberekening nodig?

Of het nu gaat om een loonstamrecht - ook wel gouden handdruk stamrecht genoemd - of een zogenaamd inbrengstamrecht - welke is ontstaan bij inbreng van de eenmanszaak of vof in een B.V. - zolang uw eigen B.V. de uitvoerder is van dit stamrecht krijgt u vroeg of laat te maken met actuariële stamrechtberekeningen. In het geval het stamrecht nog niet in de uitkerende fase zit en er alleen sprake is van een stamrechtkapitaal, dat jaarlijks wordt opgerent, is een actuariële stamrechtberekening nog niet nodig. 

In de volgende situaties eist* de belastingdienst een actuariële berekening:

 • Er worden periodieke stamrechtuitkeringen gedaan door de B.V.
 • De hoogte van de periodieke uitkeringen staat al wel vast maar deze worden nog niet uitgekeerd.
 • Op het moment dat het (opgerente) stamrechtkapitaal wordt omgezet in een periodieke uitkering.
 • Bij overlijden van de gerechtigde ter bepaling van de erfbelasting. 
 • Op het moment dat het ingegane stamrecht wordt overgedragen aan een externe uitvoerder (bijvoorbeeld een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling).

*Op grond van onder meer artikel 3.29 Wet IB 2001

Stamrecht BV moet uitkeren!

In veel stamrechtovereenkomsten is een ingangsdatum opgenomen. Dit is formeel het moment dat het stamrechtkapitaal moet worden omgezet in een periodieke uitkering. Als de einddatum ligt voor de fiscaal uiterste ingangsdatum dan mag de DGA het stamrechtkapitaal ook nog uitstellen. Zorg er wel voor dat dit schriftelijk wordt vastgelegd. Van belang is dan ook dat de voorwaarden - denk bijvoorbeeld aan oprenting - opnieuw worden bepaald en vastgelegd. Na de einddatum bijvoorbeeld blijven rekenen met 6% rente is onzakelijk en kan vervelende financiële gevolgen hebben.

De omrekening van stamrechtkapitaal naar een periodieke uitkering moet actuarieel - en op basis van zakelijke grondslagen - plaatsvinden. Een actuariële stamrechtberekening is derhalve noodzakelijk. Let op dat de fiscus hierbij ook eist dat er bij de actuariële berekening rekening wordt gehouden met kosten.

Als de periodieke uitkering is ingegaan dient de verplichting van de B.V. jaarlijks, op de balansdatum, actuarieel te worden berekend.

Stamrecht, pensioen in eigen beheer en dividenduitkering (uitkeringstoets)

Als een B.V. een stamrechtverplichting en/of een pensioenverplichting op de balans heeft staan en de dga wil een dividenduitkering doen, dan is hij verplicht om een zogenaamde dividendtoets uit te voeren. Hierbij moet het stamrecht en het eigen beheer pensioen tegen commerciële grondslagen worden gewaardeerd (waarde in het economisch verkeer). Ofwel: het is in dit soort situaties noodzakelijk om een actuariële stamrechtberekening of pensioenberekening te laten maken.

Wordt er dividend uitgekeerd en blijkt naderhand dat hier geen fiscale ruimte voor aanwezig was dan zal de belastingdienst zware fiscale sancties gaan toepassen; waarbij er ineens extreem veel belasting betaald moet worden. Alle reden dus om in geval van een dividenduitkering zorgvuldig alle noodzakelijke stappen te doorlopen. De belastingdienst heeft hier een interessant V&A over gepubliceerd. Wij kunnen voor u de gewenste actuariële stamrechtberekeningen en eigen beheer pensioenberekeningen maken.

Omrekening van kapitaal naar lijfrente of periodieke uitkering (en vrijval stamrechtvoorziening of lijfrentevoorziening)

Over dit onderwerp hebben wij een nieuwsartikel geschreven. Welke aandachtspunten gelden er en hoe is een vrijval van de stamrechtvoorziening of lijfrentevoorziening te voorkomen? Lees hier het hele artikel.

Conclusie: actuariële berekening stamrecht is noodzaak!

Zoals uit het voorgaande blijkt zijn er diverse momenten waarop het noodzakelijk is om een actuariële stamrechtberekening te laten maken.

⚠️Laat u dit na dan voldoet u niet aan de fiscale eisen en kan de belastinginspecteur mogelijk fiscale sancties opleggen.

Zonder juiste actuariële waardering kan een
stamrechtverplichting bovendien niet zuiver in de jaarrekening worden opgenomen. Hierdoor geeft de jaarrekening geen getrouw beeld meer van de bezittingen en schulden. Dit kan voor de verantwoordelijke personen onder andere aansprakelijkheidheidsrisico's en reputatieschade met zich meebrengen.

Gouden handdruk stamrecht

Een bijzondere vorm is het gouden handdruk stamrecht. Ook wel loonstamrecht genoemd. Deze kon tot 2014 ontstaan in geval een werkgever bij ontslag een vergoeding toekende vanwege 'gederfd of te derven loon'. Vervolgens rekende men hierover niet direct af maar werd de ontslagvergoeding in een eigen BV gestort - hier komt de naam stamrecht BV vandaan - die op haar beurt beloofde om te zijner tijd periodieke uitkeringen aan de gerechtigde te verstrekken. Hierdoor was sprake van belastinguitstel en veelal ook belastingvoordeel. Meer over het gouden handdruk stamrecht leest u op onze webpagina 'Gouden Handdruk Stamrecht'.

Vragen en antwoorden over stamrechtberekeningen

Wij krijgen regelmatig vragen over stamrechtberekeningen. Hieronder krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan vrijblijvend contact op met onze stamrechtspecialst: Ernst Strengers. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0742550345.

 Bestel actuariële stamrechtberekening
> Klik en bestel