Stamrechtberekening

Actuariële stamrechtberekeningen

Stamrechten komen voor in verschillende vormen. In essentie gaat het hierbij om een recht op een periodieke uitkering. De term stamrecht wordt vaak gebruikt als het gaat om een periodieke uitkering die bij de eigen B.V. is bedongen. Ofwel: de B.V. treedt op als verzekeraar. Een periodieke uitkering lijkt sterk op een lijfrente. Een belangrijk verschil tussen een lijfrente en een stamrecht is echter dat een lijfrente-uitkering over de gehele uitkeringsperiode vast en gelijkmatig moet zijn. Voor een stamrecht geldt de eis van 'vast en gelijkmatig' niet.

De stamrechtuitkering is gekoppeld aan het in leven zijn, of juist het overlijden, van de verzekerde. De B.V. dient de stamrechtverplichting op te nemen in de jaarrekening. Om de exacte stamrechtverplichting te kunnen berekenen moet in de uitkeringsfase of in geval van een zuiver stamrecht rekening worden gehouden met rente alsmede leven- en sterftekansen. ✔️Hiervoor is dus een actuariële stamrechtberekening noodzakelijk. Graag vertellen wij u hierna wat wij voor u kunnen betekenen.

Kosten actuariële stamrechtberekening

Zelf actuariële software aanschaffen om fiscaal juiste actuariële stamrechtberekeningen te kunnen maken is erg kostbaar en bovendien niet bepaald efficiënt. U hebt via Transparans al een actuariële stamrechtberekening vanaf 95,- 100% fiscaal proof bovendien. Meer weten of bestellen? Neem dan snel contact met ons op.

Wilt u een stamrechtberekening laten maken of hebt u een vraag?

De pensioenconsultants van Transparans hebben sinds 2002 vele honderden actuariële stamrecht berekeningen gemaakt. Voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren, directeur-grootaandeelhouders, weduwen- en weduwnaars en andere belanghebbenden. Graag helpen wij u ook.

Van belang is dat de uitgangspunten bekend zijn. Belangrijke informatie om een juiste berekening te kunnen maken:

Stamrechtovereenkomst, naam, geboortedatum en geslacht van de DGA en zijn of haar partner,eventuele eerdere actuariële berekeningen, opgaaf stamrecht voorziening zoals opgenomen in meest recente jaarrekening, overzicht van uitkeringen en/of oprenting vanuit het verleden.

Ook voor vragen rondom het onderwerp gouden handdruk stamrecht - denk aan afstorting stamrecht naar verzekeraar of bancaire instelling, problemen rondom uitbetaling, second opinion, reconstructie dossier, enzovoort - kunt u bij ons terecht.

U bereikt ons eenvoudig. Telefonisch: 074-2550345, mail: e.strengers@transparans.nl of via ons contactformulier. Neem vandaag nog contact op!

Stamrecht B.V. moet uitkeren

In veel stamrechtovereenkomsten is een ingangsdatum opgenomen. Dit is formeel het moment dat het stamrechtkapitaal moet worden omgezet in een periodieke uitkering. Als deze datum ligt voor de uiterste ingangsdatum zoals deze geldt volgens de fiscale regels dan mag de DGA het stamrechtkapitaal ook nog uitstellen. Dit dient dan wel vastgelegd te worden. Van belang is dan ook dat de voorwaarden - denk bijvoorbeeld aan oprenting - opnieuw worden bepaald en vastgelegd. Nu rekenen met bijvoorbeeld 6% rente is niet zakelijk.

De omrekening van stamrechtkapitaal naar periodieke uitkering moet actuarieel - en op basis van zakelijke grondslagen - plaatsvinden. Een actuariële stamrechtberekening is derhalve noodzakelijk. Let op dat hierbij ook kosten moeten worden doorberekend. 

Als de periodieke uitkering is ingegaan dient de verplichting van de B.V. jaarlijks, op de balansdatum, actuarieel te worden berekend.

Stamrecht, pensioen in eigen beheer en dividenduitkering (uitkeringstoets)

Hoewel veel directeur-grootaandeelhouders (dga's) hun eigen beheer pensioen hebben omgezet in een OudeDagsVerplichting (ODV) of hebben afgekocht zijn er toch nog zo'n 60.000 dga's die hun pensioen in eigen beheer ongewijzigd hebben laten doorlopen. Dit betekent dat hun B.V. de pensioenuitvoerder is. 

Als een B.V. een stamrechtverplichting en/of een pensioenverplichting op de balans heeft staan en de dga wil een dividenduitkering doen dan is hij verplicht om een zogenaamde dividendtoets uit te voeren. Hierbij moet het stamrecht en het eigen beheer pensioen tegen commerciële grondslagen worden gewaardeerd (waarde in het economisch verkeer). Ofwel: het is in dit soort situaties noodzakelijk om een actuariële stamrechtberekening of pensioenberekening te laten maken.

Wordt er dividend uitgekeerd en blijkt naderhand dat hier geen fiscale ruimte voor was dan zal de belastingdienst zware fiscale sancties gaan toepassen waarbij er ineens extreem veel belasting betaald moet worden. Alle reden dus om in geval van een dividenduitkering zorgvuldig alle noodzakelijke stappen te doorlopen. De belastingdienst heeft hier een interessant V&A over gepubliceerd. Wij kunnen voor u de gewenste actuariële stamrechtberekeningen en eigen beheer pensioenberekeningen maken.

Conclusie: actuariële berekening stamrecht is noodzaak!

Zoals uit het voorgaande blijkt zijn er diverse momenten waarop het noodzakelijk is om een actuariële stamrechtberekening te laten maken. ⚠️Laat u dit na dan voldoet u niet aan de fiscale eisen en kan de belastinginspecteur mogelijk fiscale sancties opleggen. Zonder juiste actuariële waardering kan een stamrechtverplichting bovendien niet zuiver in de jaarrekening worden opgenomen. Hierdoor geeft de jaarrekening geen getrouw beeld meer van de bezittingen en schulden. Dit kan voor de verantwoordelijke personen onder andere aansprakelijkheidheidsrisico's en reputatieschade met zich meebrengen.

 

 

 

 Bestel NU actuariële stamrechtberekening
100% tevredenheidsgarantie