Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie zorgt voor tevreden medewerkers

Herkent u dit? U investeert veel tijd, energie en vooral geld in de pensioenregeling van uw medewerkers. Maar levert dit eigenlijk wel tevreden medewerkers op, of vooral gedoe? 

✔ Medewerkers die niet willen meedoen aan de pensioenregeling
✔ Gedoe rondom de eigen bijdrage die medewerkers moeten betalen
✔ De pensioenregeling levert niet genoeg op in vergelijking met die van een kennis
✔ Medewerkers loggen niet in op het pensioensysteem van de pensioenaanbieder
✔ Medewerkers maken geen keuzes in de pensioenregeling en laten alles maar zoals het is

Wat is pensioencommunicatie en wat levert het op?

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is niet op de hoogte van hun inkomenspositie als zij met pensioen gaan. Ofwel: het pensioenbewustzijn is laag. De overheid, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties doen al vele jaren vreselijk hun best om het pensioenbewustzijn te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld sinds 2015 de Wet pensioencommunicatie van kracht.  

Het doel van pensioencommunicatie is om de deelnemers zodanig te informeren dat zij weten hoeveel pensioen zij kunnen verwachten. Van belang hierbij is dat zij kunnen nagaan of dit voldoende voor hun is en dat zij zich bewust zijn van de risico's van de pensioenregeling en de keuzes die zij zelf kunnen maken. Alleen weten welke keuzes je hebt is hierbij niet voldoende. Je moet inzicht hebben in de gevolgen van je keuzes.  

De Wet pensioencommunicatie ziet voor de werkgever een belangrijke spilfunctie bij het vergroten van het pensioenbewustzijn van de medewerkers. "Goed werkgeversschap" eist dat hieraan invulling wordt gegeven. Pensioencommunicatie werkgever is een onderdeel dat steeds belangrijker gaat worden. Zeker als de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is ingevoerd.  

Praktijkvoorbeeld Pensioencommunicatie op maat

In deze video vertelt Ernst, aan de hand van een praktijkvoorbeeld, hoe Transparans Pensioenconsultants te werk gaat als het gaat om pensioencommunicatie.

Welke keuzebegeleiding pensioen kiest u?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat medewerkers het lastig vinden om de juiste keuzes te maken ten aanzien van de pensioenregeling. Omdat ze geen duidelijk inzicht en overzicht hebben en zich maar moeilijk een beeld van de gevolgen van iedere keuze kunnen maken, doen zij maar niets. 

Als de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is ingevoerd dan houden wij uiteindelijk nog maar een pensioensysteem over. Te weten: de premieovereenkomst (ook wel beschikbare premieregeling genoemd). Juist bij deze pensioenregelingen worden de risico's en de keuzes bij de deelnemers gelegd. Zeker in het geval er sprake is van een verzekerde pensioenregeling of een pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een premie pensioen instelling (ppi).

Nieuwe pensioenstelsel uitgelegd 

Uitleg van het nieuwe pensioenstelsel voor de medewerkers, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging zal nodig zijn om alle wijzigingen, gevolgen en keuzes helder voor de bril te krijgen. Onze pensioenconsultants kennen de nieuwe wetgeving als geen ander en kunnen deze begrijpelijk uitleggen en doorvertalen naar uw organisatie. Als u ons inschakelt voor advies en uitleg dan maken wij samen met u een concreet stappenplan (inclusief tijdspad). Voor objectief pensioenadvies kunnen werkgevers, medewerkers en ondernemingsraden al meer dan 20 jaar terecht bij Transparans Pensioenconsultants. Wanneer maakt u een vrijblijvende afspraak? 

Uw pensioencommunicatie en keuzebegeleiding vertrouwd en goed geregeld 

Wilt u ook af van gedoe rondom uw pensioenregeling en tevreden medewerkers? En bovendien een extra reden waarom sollicitanten juist voor uw bedrijf moeten kiezen? Schakel dan de pensioenexperts van Transparans Pensioenconsultants in. Zij gaan volgens een beproefde methode aan de slag met pensioencommunicatie.

"Een pensioenregeling zonder goede pensioencommunicatie is als een mobiele telefoon zonder oplader, dat werkt uiteindelijk ook niet"

Herkent u deze situaties en wilt u hiermee aan de slag? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee en hebben altijd een passende oplossing.