Jaarruimte lijfrente vanaf 2023 fors verhoogd

Jaarruimte lijfrente vanaf 2023 fors verhoogd

Het zal u niet zijn ontgaan dat op 1 juli 2023 de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingaat. Deze nieuwe wet heeft niet alleen gevolgen voor het pensioen dat via een werkgever wordt opgebouwd. Ook de fiscale spelregels voor lijfrente worden op een aantal punten op een positieve manier aangepast. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de mogelijkheden voor de opbouw van een aanvullend pensioen, in de vorm van een lijfrente, worden verruimd. Hoe dit precies zit vertellen wij u graag.

Wat gaat er veranderen voor lijfrentes als de Wet toekomst pensioen van kracht is?

De premies die iemand betaalt om hiermee een lijfrentekapitaal op te bouwen zijn tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat de fiscus een gedeelte van de inleg voor haar rekening neemt. Vanaf 1 juli 2023 wordt de rekenmethode om de maximaal aftrekbare lijfrentepremie te berekenen enorm verruimd. Dit gebeurt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Dit is goed nieuws voor ZZP-ers, directeur grootaandeelhouders (dga), ondernemers maar ook werknemers die via een lijfrente een eigen aanvullend pensioen bij elkaar willen sparen.

Jaarruimte 2023 berekenen

Om inzicht te krijgen in de veranderingen zetten wij hierna de oude en de nieuwe rekenmethode om de jaarruimte te berekenen voor u op een rij.

Oude jaarruimteformule

13,3% x (inkomen voorgaande jaar - € 13.646) – FOR – 6,27 x pensioenaangroei – premies netto pensioen

Nieuwe jaarruimteformule

30% x (inkomen voorgaande jaar - € 13.646) – FOR – 6,27 x pensioenaangroei – premies netto pensioen

Voorbeeld verschillen

Bas is in loondienst maar zijn werkgever biedt hem geen pensioenregeling aan. Bas ziet wel in dat hij met alleen een AOW-uitkering van de overheid onvoldoende inkomen heeft als hij stopt met werken. Daarom heeft hij een lijfrente afgesloten. Zijn bruto inkomen over 2022 bedroeg € 43.646. Op basis van de oude en nieuwe rekenregels voor lijfrentes bedraagt zijn maximale jaarruimte in 2023:

Oude situatie

13,3% x (€ 43.646 - € 13.646) = € 3.990

Nieuwe situatie

30% x (€ 43.646 - € 13.646) = € 9.000

Bas kan in 2023 dus ruim twee keer zoveel inleggen in zijn lijfrente; waarbij de premies dan nog steeds volledig fiscaal aftrekbaar zijn.

Jaarruimte over voorgaande jaren inhalen (de reserveringsruimte)

Het is mogelijk om niet gebruikte jaarruimte, uit voorgaande jaren, op een later moment in te halen. Hiervoor heeft men de reserveringsruimte bedacht. Tot voor kort kon men zo niet gebruikte jaarruimte over de achterliggende 7 jaren inhalen. Hierbij gold wel een maximum (17% van de premiegrondslag met een maximum op basis van de leeftijd). De Wet toekomst pensioenen regelt dat de reserveringsruimte wordt opgerekt van 7 naar 10 jaar. Het jaarlijkse plafond voor de reserveringsruimte wordt vervangen door een absoluut bedrag van € 38.000. Dit betekent dat over de afgelopen 10 jaar de jaarruimte mag worden ingehaald. Hierbij geldt dan wel dat als de reserveringsruimte meer bedraagt dan € 38.000 de fiscale aftrek beperkt is tot € 38.000. Het eventuele restant kan dan eventueel in de jaren erna worden betaald.

Lijfrente versus pensioen

Zeker nu de fiscale aftrekmogelijkheden van lijfrente meer in lijn worden gebracht met pensioen verwachten wij dat er nog meer mensen gaan deelnemen. De aanwendingsmogelijkheden van een lijfrente zijn bovendien ruimer in vergelijking met pensioen en zorgen voor meer flexibiliteit. Zo mag een lijfrente ook tijdelijk uitkeren terwijl een pensioen altijd levenslang moet zijn. Daar komt bij dat de fiscale bijtelling voor de auto van de zaak bij lijfrente wel mee mag tellen voor de berekening van de aftrekruimte terwijl deze bij pensioen niet mag meetellen voor de pensioenopbouw.

Meer weten over de lijfrentemogelijkheden?

Onze pensioenexperts hebben veel kennis van en ervaring met de wet- en regelgeving rondom lijfrentes. Bovendien kennen zij de lijfrentemarkt als geen ander. Zo kunnen zij u altijd de best passende oplossing aanbieden. Objectief en transparant. Wilt u exact weten wat de fiscale gevolgen zijn als u een lijfrente afsluit of aankoopt? Laat dan een (verkorte) pensioenplanning maken. Dan weet u exact wat uw netto-inleg is en wat de uiteindelijke belastingdruk zal zijn (rekening houdend met de inkomstenbelasting, zvw-bijdrage en heffingskorting(en). Laat vrijblijvend een terugbelverzoek achter, dan nemen wij snel contact met u op.

Dit nieuwsartikel is opgesteld naar de stand van zaken per 19 juni 2023.