Ingrijpende wijzigingen pensioenstelsel: informeer uw medewerkers tijdig!

Pensioencommunicatie

Wellicht heeft u het al vernomen. Op 1 juli 2023 wordt de Wet Toekomst Pensioenen ingevoerd. Dit betekent een nieuw pensioenstelsel voor uw medewerkers met vergaande wijzigingen. Ook betekent dit extra keuzes voor uw medewerkers. Keuzes ten aanzien van: beleggen, bijsparen, extra nabestaandenpensioen, flexibilisering, wel of niet doorbeleggen en niet te vergeten wel of niet instemmen met de voorgestelde wijzigingen. Hoewel voor sommige medewerkers pensioen een “ver-van-mijn-bed show” is rust er op de werkgever altijd de verantwoordelijkheid om de medewerkers juist, tijdig en evenwichtig te informeren. Pensioencommunicatie is daarom een hot topic. 

Minder zekerheid en meer eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers; maak ze hier bewust van

Het nieuwe pensioenstelsel betekent voor de medewerkers in veel gevallen minder zekerheid. De hoogte van het ouderdomspensioen zal voortaan meebewegen met de conjunctuur. Gaat het goed met de economie dan gaat het pensioen omhoog, gaat het slecht met de economie dan gaat het pensioen omlaag. Een juiste beleggingskeuze is hierbij ook essentieel. Medewerkers zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Om een juiste keuze te kunnen maken is het wel belangrijk dat zij de keuzemogelijkheden begrijpen en weten wat de impact van een bepaalde keuze is.

Het nieuwe pensioenstelsel biedt meer keuzemogelijkheden voor medewerkers (keuzepensioen)

Vanaf 1 juli 2023 kunnen medewerkers op de pensioendatum besluiten om maximaal 10% van de totale waarde van het pensioen ineens uit te laten keren. De besteding van het geld is vrij. Zo kan de medewerker het gebruiken om bijvoorbeeld de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen, maar bijvoorbeeld ook om een camper te kopen of een droomreis te maken. Over de uitkering moet belasting worden betaald. Het gevolg van de opname is wel dat de levenslange pensioenuitkering lager wordt. Of dit wenselijk en financieel haalbaar is zal moeten worden onderzocht. Veelal is de hulp van een pensioendeskundige hierbij nodig.

De Wet Pensioencommunicatie ziet de werkgever als centrale punt waar het gaat om het vergroten van het pensioenbewustzijn

Deze wet geeft u als werkgever de verantwoordelijkheid ten aanzien van het pensioenbewustzijn van uw medewerkers. Pensioencommunicatie speelt hierin een belangrijke rol. Het gaat hierbij vooral om het stimuleren van pensioenbewustzijn op individueel niveau. Hierbij staan 3 vragen centraal, namelijk: hoeveel pensioen krijgt de medewerker en is dit voldoende? Zo niet, wat moet de medewerker doen om het pensioen te verbeteren? Een werkgever is vrij in de wijze waarop hij de pensioencommunicatie wil vormgeven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een pensioenpresentatie, persoonlijke pensioengesprek, pensioenspreekuur en het aanbieden van een persoonlijke pensioenplanning. Onze pensioenadviseurs kunnen u precies aangeven welke oplossing het beste bij uw bedrijf past.

Wat kunt u doen om uw medewerkers goed te informeren?

U bent verplicht om nieuwe medewerkers binnen 3 maanden na indiensttreding te informeren over de inhoud van de pensioenregeling. U moet u de medewerkers informeren over de keuzemogelijkheden in de pensioenregeling. Denk hierbij voorvoorbeeld aan beleggingskeuzes, wel of niet doorbeleggen na pensioendatum, extra pensioensparen of een Anw-hiaatpensioen. Ook moet een werkgever de medewerkers aangeven wanneer deze in actie moeten komen. Bijvoorbeeld als een medewerker gaat samenwonen of trouwen dan is het bijna altijd noodzakelijk om de partner aan te melden, wil de partner tenminste recht krijgen op een partnerpensioen.

Het sleutelwoord is dus pensioenvoorlichting. De beste manier om dit te doen is door een persoonlijk pensioengesprek met een pensioenadviseur te organiseren. Een goede pensioenadviseur legt in “Jip en Janneke taal” de pensioenregeling uit. Verder kan de adviseur tijdens dit gesprek, samen met de medewerker, inloggen op de werknemersportal van de pensioenuitvoerder. Vervolgens kunnen de keuzemogelijkheden worden besproken en de optimale keuze worden gemaakt en doorgegeven. Ook hebben de meeste pensioenuitvoerders tegenwoordig een handige pensioenplanner in de werknemersportal opgenomen. Door deze tijdens het gesprek door te nemen en te vullen met persoonlijke informatie krijgt de medewerker een mooi totaaloverzicht van zijn of haar pensioen (inclusief AOW en elders opgebouwde pensioenen). Dit overzicht wordt doorgerekend naar een netto bedrag per maand, zodat de medewerker dit bedrag concreet kan vergelijken met het huidige netto inkomen.

Tenslotte kan de adviseur met de medewerker inloggen op de overheidswebsite mijnpensioenoverzicht.nl. Deze website geeft een totaaloverzicht van alle pensioenen die iemand heeft opgebouwd en naar verwachting nog gaat opbouwen, ongeacht bij welke werkgever. De adviseur kan aan de hand hiervan de medewerker informeren over de vraag of het zinvol is om een eerder opgebouwd pensioen over te dragen (waardeoverdracht pensioen).

Goede pensioencommunicatie zorgt voor duidelijkheid, meer waardering en blije medewerkers

Uit diverse onderzoeken blijkt dat pensioencommunicatie door de medewerkers enorm wordt gewaardeerd. Het geeft ze inzicht, overzicht en handelingsperspectief. Dit zorgt voor financiële rust. En wie wil dit nu niet? Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is pensioencommunicatie voor een werkgever een middel om zich positief te onderscheiden. Bovendien voldoet u op dit punt zo ook weer helemaal aan uw zorgplicht. De Wet toekomst pensioenen is een mooie aanleiding om alles rondom uw pensioenregeling weer eens kritisch tegen het licht te houden. Pensioencommunicatie mag hierbij zeker niet ontbreken. Meer weten of vrijblijvend kennis maken? Neem dan gerust contact met ons op. Met ruim 20 jaar ervaring weet u dat pensioencommunicatie bij ons in goede handen is.

Dit nieuwsbericht is opgesteld door Jacco Groothuis naar de stand van zaken per 16 november 2022

Pensioencommunicatie-Wet-Toekomst-Pensioenen