Wetsvoorstel toekomst pensioenen aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling

Hiermee komt het nieuwe pensioenstelsel weer een stap dichterbij. Als alles voorspoedig verloopt dan gelden de nieuwe regels vanaf 1 juli 2023. Werkgevers, werknemers, ondernemingsraden en pensioenuitvoerders krijgen maximaal 4 jaar de tijd om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Nieuw pensioenstelsel wat betekent dat voor mij?

Als gevolg van de Wet toekomst pensioenen is er straks nog maar één hoofdvorm voor pensioenopbouw, namelijk: de beschikbare premieregeling (ook wel premieovereenkomst genoemd). Alle werkgevers die momenteel nog een middelloon- of eindloonpensioenregeling hebben moeten deze regeling uiterlijk op 31 december 2026 hebben omgevormd naar een beschikbare premieregeling.

Ook voor alle bedrijven die nu al een beschikbare premieregeling hebben is er werk aan de winkel. De premiestaffel waarbij de premie stijgt naarmate men ouder wordt is – behoudens overgangsrecht – vanaf 2027 verleden tijd. Dit laatste aspect heeft grote impact op de pensioenopbouw voor met name de oudere werknemers. Zij zullen zonder goede compensatieregeling niet instemmen met deze wijziging. Ook het nabestaandenpensioen gaat op de schop. De hoogte hiervan zal niet langer afhankelijk zijn van de diensttijd. Hierdoor blijft het partner- en wezenpensioen ook na een baanwisseling op niveau.

Pensioenwijzigingstraject Pensioenakkoord

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel kent vele keuzemogelijkheden. Een belangrijke keuze hierbij is of er voor de bestaande deelnemers wel of niet gebruik zal worden gemaakt van het overgangsrecht. In dat geval kunnen de bestaande deelnemers blijven deelnemen in een beschikbare premieregeling met een stijgende premiestaffel. Zo hebt u voor deze groep in principe ook niets te maken met compensatie en instemming.

Voor deelnemers die na 2026 in dienst komen staat deze mogelijkheid niet open en zal een eigen pensioenregeling ontworpen moeten worden waarbij het beschikbare premiepercentage voor alle leeftijdsgroepen gelijk moet zijn. Dit betekent ook dat er in dat geval twee pensioenregelingen gelden binnen één bedrijf. Ons advies hierbij is: laat u goed adviseren, breng alle gevolgen - zowel op de korte als lange termijn - in kaart en begin op tijd. Vergeet hierbij ook niet de medezeggenschap van de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging. Onze pensioenconsultants hebben de ervaring en kennis om u hierbij optimaal te ondersteunen. Maak gerust eens een kennismakingsafspraak!

Goed werkgeverschap

Door toenemende keuzes en eigen verantwoordelijkheid voor de deelnemers zijn keuzebegeleiding en het bieden van handelingsperspectief voor hun cruciaal. Keuzes bepalen in hoge mate het pensioenresultaat. Dit in combinatie met een goede pensioencommunicatie worden door deelnemers ook echt gewaardeerd. Diverse onderzoeken tonen dit aan. In deze krappe arbeidsmarkt kunt u als werkgever op dit punt nog steeds het verschil maken. De pensioenadviseurs van Transparans onderscheiden zich op: inzicht, heldere pensioencommunicatie en keuzebegeleiding. Zo maken wij pensioen persoonlijk en begrijpelijk.

Bekijk ook onze webpagina over het nieuwe pensioenstelsel

Zoals gezegd bestaat het Pensioenakkoord en de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen uit diverse onderdelen. Speciaal voor u hebben wij deze onderwerpen per deelgebied verder uitgewerkt. Klik hier en u leest er alles over. Ook hebben wij een aantal informatievideo's gemaakt die u gratis kunt bekijken. Zo weet u exact wat er gaat veranderen en welke aandachtspunten hierbij gelden.

Weten wat dit exact voor u betekent?

Bent u werkgever of lid van een ondernemingsraad dan wilt u natuurlijk weten wat de gevolgen zijn die de Wet toekomst pensioenen en het Pensioenakkoord voor u en uw organisatie heeft en welke keuzemogelijkheden er zijn. De pensioenconsultants van Transparans zijn hiervoor uw perfecte gesprekspartner. Wij kennen alle ins en outs van deze nieuwe wetgeving en weten wat er speelt. Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak. inventus

Dit artikel is opgesteld naar de stand van zaken per 6 mei 2022.