Over ons

Transparans Pensioenconsultants is een onafhankelijk pensioenadviesbureau. Wij zijn voornamelijk actief op de zakelijke markt. 

Vanuit ons principe van optimale focus hebben wij in 2009 de pensioenafdeling verzelfstandigd en sindsdien opereren wij als zelfstandig pensioenadvieskantoor. Met meer mogelijkheden om u optimaal te adviseren, maar met dezelfde Twentse gemoedelijkheid.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door:

✔️ Transparantie in onze werkwijze en beloning
✔️ Deskundigheid in alle aspecten van het pensioenvak
✔️ Integriteit in onze houding, aanpak en advies
✔️ Realistische visie op pensioen

Onze visie

Transparantie.
Wij vinden dat u recht heeft op een volkomen transparante werkwijze. Daarom zijn wij open over onze dienstverlening, advisering en tarieven. Zo weet u precies waar u aan toe bent en kan er geen sprake zijn van enige belangenverstrengeling. In onze advisering gaan wij volledig uit van uw belangen. Dat geldt ook als wij u oplossingen aandragen in de vorm van een productvoorstel. Wij analyseren welk product het meest geschikt is in uw situatie en het best bij uw profiel past. Daarbij heeft u de garantie dat wij geen enkel financieel voordeel hebben wanneer wij u een bepaald product adviseren.

Deskundigheid.
Pensioenadvisering is een specialisme. Het pensioenvak omvat zoveel facetten en is zo dynamisch dat het permanente aandacht en bijscholing vereist. Voor een gedegen pensioenadvies is het dan niet verantwoord om er andere financiële diensten naast te doen. Vandaar dat wij ons uitsluitend bezighouden met pensioen- en inkomensadvisering aan met name zakelijke relaties.

Onze deskundigheid merkt u pas echt als u met ons aan tafel zit. Ter borging van onze deskundigheid zijn wij aangesloten bij de vereniging Samenwerkende Pensioen Adviseurs (S.P.A.) en staan wij ingeschreven bij de Federatie Financiële Planners (FFP).

Die deskundigheid wordt bovendien erkend door branchegenoten: regelmatig wordt Ernst Strengers gevraagd voor het houden van een lezing voor vakgenoten of het schrijven van artikelen in een van de vakbladen.

Integriteit.
Pensioenadvisering is in onze ogen alleen objectief als de klant ons betaalt voor onze inspanningen. Daarom hebben wij geen financiële banden met verzekeraars of banken en daarom werken wij niet op provisiebasis. Wij hanteren voor onze werkzaamheden uurtarieven. Dat biedt u duidelijkheid en de garantie dat wij in ons advies volstrekt onafhankelijk zijn.

Als u via onze bemiddeling een financieel product of andere voorziening afsluit dan ontvangen wij geen enkele financiële beloning van de productaanbieder. Wel berekenen wij u een vergoeding voor het beheer, de administratie en de service die met dat product te maken hebben. Uiteraard weet u van tevoren hoe hoog die vergoeding is.

Realistische visie op pensioen.
Uiteindelijk draait al onze advisering maar om één doel: er voor zorgen dat u en/of uw medewerkers zo effectief mogelijk een goed pensioen opbouwen. Over de vraag wat een goed pensioen is, wordt verschillend gedacht. Maar al te vaak worden Nederlanders onnodig bang gemaakt voor een eventueel pensioentekort. In de statistische publicaties daarover wordt vrijwel nooit rekening gehouden met de individuele omstandigheden of bezittingen. Een goed pensioen is in onze visie een pensioen dat voldoet aan uw wensen. Maar ook een pensioen dat meer is dan alleen een goed ouderdomspensioen. Want ook in de periode dat u werkt, loopt u risico’s die grote gevolgen kunnen hebben voor uw inkomen, uw gezin of uw bedrijf. In onze pensioenadvisering houden wij daarom rekening met de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Ons team

Onze mensen maken het verschil. Leer ze beter kennen in een persoonlijk gesprek of lees hier meer over de mensen achter Transparans.Voor iedereen die vooruitdenkt ...
Contactformulier