Klantenservice

Dienstverleningsdocument 

Als financieel dienstverlener zijn wij verplicht om een standaard dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument te verstrekken voor advies over en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen. De DVD is bedoeld om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen. Consumenten kunnen nu diensten en kosten eenvoudiger vergelijken. 

Klik hieronder het voor u relevante dienstverleningsdocument aan.

DVD Pensioenvraag

DVD Vermogen opbouwen

DVD Risico's afdekken

Dienstenwijzer Transparans

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u in eerste instantie ons daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich, binnen 3 maanden, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifiid Postbus 93257
2509 AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.013583. Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Kerncijfers

Hieronder hebben wij de belangrijkste kerncijfers voor u geslecteerd. Altijd handig als u aan de slag wilt met uw pensioen.

Oprenting OudeDagsVerplichting (ODV)

Als het eigen beheer pensioen is omgezet in een ODV en deze ODV nog steeds een verplichting is van de B.V. (dus niet is afgestort) dan is men verplicht - op grond van artikel 38P, lid 1 van de Wet op de loonbelasting 1964 - om aanspraak jaarlijks op te renten. De volgende rentes zijn hierbij van belang.

Oprentingspercentage op jaarbasis in het jaar:

  • 2017 > 0,059%
  • 2018 > 0,06%
  • 2019 > 0,269%
  • 2020 > - 0,107% (min)

Hulp nodig bij de berekening van de exacte verplichting? Neem dan contact op met Ernst Strengers.

Aankooptermijn lijfrente en pensioen

Het is belangrijk dat u het lijfrente- of pensioenkapitaal dat beschikbaar komt tijdig omzet in een periodieke uitkering. Doet u dit niet dan zal de belastingdienst handelen alsof u de lijfrente of het pensioen heeft afgekocht. Dit betekent in de praktijk dat u ineens, en tegen het progressieve tarief, belasting betaalt over de volledige waarde van uw lijfrente of pensioen. Daarbovenop betaalt u in de regel ook nog eens 20% revisierente(soort van boeterente).

Hieronder zetten wij speciaal voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Hebt u nog vragen? Maak dan een afspraak met een van onze financieel planners. Zij kennen de mogelijkheden en helpen u graag.