Collectief pensioen voor werknemers

Wat is collectief pensioen?

Wij spreken van een collectief pensioen of collectieve pensioenregeling als een werkgever voor alle medewerkers, of een specifieke groep, een pensioenregeling heeft afgesloten. Alle deelnemers hebben dan dezelfde (soort) pensioenregeling. Het hoeft hierbij niet altijd om grote bedrijven te gaan. Ook een werkgever die maar één medewerker in dienst heeft kan voor deze medewerker een collectief pensioen afsluiten. Een werkgever is in principe niet verplicht om een collectief pensioen aan te bieden*. Het biedt echter wel veel voordelen (goed werkgeverschap, lagere kosten, eenheid in arbeidsvoorwaarden, fiscaal voordeel en ook medewerkers die wat minder goed gezond zijn kunnen bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen afsluiten). Zeker in deze tijd, waarbij het voor werkgevers lastig is om aan goede medewerkers te komen, kan een goede collectieve pensioenregeling het verschil maken.

Pensioen regelen voor werknemers

Een moderne pensioenregeling hoort bij goed werkgeverschap. Het is een investering in een gezonde financiële toekomst van de werknemers. Een werkgever kan de pensioenregeling voor de medewerkers - ook wel het werkgeverspensioen genoemd - naar eigen inzicht vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan: de pensioenleeftijd, welke soorten pensioen, wel of geen indexatie van pensioen, hoogte van het pensioen, eigen bijdrage pensioen voor de medewerkers, beleggen of garantiepensioen, bijspaarmogelijkheid, enzovoort. Als de opzet van de regeling duidelijk is dan moet er nog een keuze worden gemaakt voor de pensioenuitvoerder (verzekeraar of premiepensioeninstelling). De pensioenadviseurs van Transparans kunnen u helpen bij het ontwerpen van uw collectieve pensioenregeling en het selectieproces om de beste passende pensioenaanbieder te kiezen.

*Tenzij het bedrijf en/of de medewerkers onder de werkingssfeer vallen van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. 

Pensioenregeling voor medewerkers

Een collectieve pensioenregeling is een belangrijke secundaire beloning voor werknemers. Voor een werkgever is het werknemerspensioen meestal ook een kostbare arbeidsvoorwaarde met veel complexe wet- en regelgeving. Ook de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer is hierbij een belangrijk punt. Mede hierom verdient de collectieve pensioenregeling professionele aandacht en regelmatig onderhoud.

Collectief pensioenadvies

Het regelen van een collectief pensioen is niet iets dat u er even tussendoor doet. U hebt dan al snel behoefte aan een ervaren en betrouwbare pensioenadviseur. Een waarmee u kunt klankborden en die goed luistert naar uw wensen. Uit een groot aanbod weten de pensioenadviseurs van Transparans de collectieve pensioenregeling te selecteren die het beste bij uw bedrijf past. Ook kunnen wij u precies aangeven wat een gemiddeld percentage pensioenpremie andere werkgevers in uw branche betalen. Een goed pensioenadvies vooraf voorkomt een miskoop.

Juist omdat wij niet gebonden zijn aan verzekeraars, pensioenfondsen of anders financiële instellingen kunnen wij u als geen ander 100% objectief adviseren over de pensioenregeling voor uw medewerkers. Natuurlijk helpen wij u ook bij de implementatie en zorgen wij voor een goede pensioencommunicatie richting uw medewerkers.

Second opinion bestaande collectieve pensioenregeling

Hebt u al een pensioenregeling? Dan kunnen wij die in totaliteit of per deelgebied analyseren en hierover vervolgens concreet advies uitbrengen. Daarbij kijken wij bijvoorbeeld naar: de basis pensioenregeling, de keuzemodules, de beheersbaarheid van de kosten, de risico’s, de optimalisatiemogelijkheden en de communicatie. Ook kunnen wij u helpen bij een contractverlening, een second opinion van het werkgeverspensioen of een 100% onafhankelijke prijsvergelijking maken.

Zo weet u zeker dat u niet teveel betaalt, geen onnodige risico’s loopt en uw medewerkers de pensioenregeling krijgen die zij verdienen. De laatste tijd worden wij ook steeds meer ingeschakeld om als onafhankelijke partij de pensioencommunicatie voor de medewerkers te verzorgen. Dit gebeurt dan door werkgevers die al een pensioenregeling voor hun medewerkers hebben geregeld en het pensioenbewustzijn van de medewerkers willen vergroten. Hiermee voldoen deze werkgevers dan ook aan hun zorgplicht.

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 van kracht geworden. Ook deze wet heeft veel gevolgen voor nieuwe en bestaande pensioenregeling. Meer hierover leest u op onze webpagina 'het nieuwe pensioenstelsel'.

Pensioen voor werknemers zonder cao

Overweegt u om uw medewerkers een pensioenregeling aan te bieden of wilt u een bestaande pensioenregeling aanpassen? Dan is het verstandig om allereerst uit te zoeken of uw bedrijf en/of uw medewerkers niet onder de werkingssfeer van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds vallen. Wij hebben hier veel ervaring mee en helpen u graag. Ook ten aanzien van het vervolgtraject – het ontwerpen van de best passende pensioenregeling en de keuze van de beste pensioenaanbieder – bent u bij ons aan het goede adres.

Lees hier alles over verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenregeling.

De voordelen en nadelen van een collectieve pensioenregeling

Als u overweegt om een collectieve pensioenregeling voor uw medewerkers in te voeren, of als u werknemer bent en graag wilt dat uw werkgever een collectief pensioen gaat aanbieden, dan is het zaak om alle voordelen en nadelen goed in beeld te hebben. Transparans Pensioenconsultants maakt het u gemakkelijk. Benieuwd naar de voordelen en nadelen van een collectieve pensioenregeling? Download dan snel onderstaand overzicht. U krijgt snel duidelijkheid.

VOOR- EN NADELEN COLLECTIEF PENSIOEN

Pensioen bedrijven | Zo krijgt u goed pensioenadvies

Wilt u pensioen regelen voor werknemers? Hebt u behoefte aan advies rondom uw collectieve pensioenregeling? Of overweegt u om uw medewerkers een pensioenregeling aan te bieden en wilt u weten welke aanbiedere de beste pensioenregeling heeft? Misschien staat u voor een contractverlening en wilt u graag een second opinion over de pensioenregeling van uw medewerkers? Allemaal vragen waar ons hart sneller van gaat kloppen en waar wij veel ervaring mee hebben.

Meer weten? Maak een vrijblijvende afspraak met een van de pensioenspecialisten van Transparans Pensioenconsultants of laat hier een terugbelverzoek achter.

 Collectief Pensioen wij regelen het goed en vertrouwd!