Werkgevers

Voor u als werkgever is de pensioenregeling een belangrijke secundaire beloning voor uw medewerkers. En ook een kostbare beloning. Eén die om veel aandacht en onderhoud vraagt. Regelmatig komen wij pensioenregelingen tegen die aangepast moeten worden aan de huidige regelgeving. Dan is ingrijpen direct noodzakelijk. Maar ook zien wij vaak pensioenregelingen die voor de werkgever onnodig kostbaar, onoverzichtelijk of onbeheersbaar zijn. Daarnaast ontbreekt het regelmatig aan de communicatieverplichtingen aan de medewerkers. Wij adviseren u dan graag over alternatieven die beter bij uw onderneming passen.

Als u al een collectieve pensioenregeling heeft, kunnen wij die integraal of per deelgebied analyseren en daar advies over uitbrengen. Daarbij kijken wij o.a. naar de basisregeling, aanvullende bijspaarmogelijkheden, de kosten, de beheersbaarheid en de communicatie. Concreet betekent dit:

 • Een complete analyse van uw lopende pensioencontract.
 • Een inhoudelijke beoordeling van het pensioencontract met conclusies en aanbevelingen voor een verantwoord pensioen.
 • Een toetsing van het pensioenreglement aan de regelgeving met voorstellen om het reglement te verbeteren.
 • Een kostenanalyse van de bestaande pensioentoezegging met een financiële prognose.
 • Aanbevelingen voor een andere pensioenregeling die beter bij uw onderneming past.

Overweegt u een nieuwe collectieve pensioenregeling, dan kunt u ons voor het volledige of gedeeltelijke traject inschakelen:

 • Het analyseren en formuleren van uw wensen en mogelijkheden.
 • Het adviseren van een geschikte pensioenregeling met de bijbehorende financiële consequenties.
 • Het selecteren van collectieve pensioencontracten met de gunstigste bepalingen.
 • Het voeren van de onderhandelingen met de aanbieders over gewenste aanvullende bepalingen.
 • Het analyseren van de uitgebrachte voorstellen voor een collectieve pensioenregeling.
 • Het begeleiden bij de keuze en uitvoering van de collectieve pensioenregeling.
 • Het introduceren van de collectieve pensioenregeling bij de medewerkers.
 • Het communiceren van het pensioenreglement naar de medewerkers.
 • Het tussentijds toetsen van de pensioentoezegging en de kostenontwikkelingen.

Verder adviseren wij u over pensioenkwesties waarmee u als werkgever te maken heeft:

 • Waardeoverdrachten
 • De gevolgen van een pensioentoezegging
 • Fiscale aspecten van een pensioenregeling
 • Begin en einde van het dienstverband
 • Bijspaarmogelijkheden

Voor iedere werkgever is het Pensioenspreekuur een welkome aanvulling op zijn personeelsbeleid.

Naast deze specifieke activiteiten kunt u rekenen op algemene pensioenadviezen en -ondersteuning.