Eerste hulp bij verplicht pensioen

Alles wat u moet weten als u discussie hebt over verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds

Met grote regelmaat ontstaan er discussie over het verplicht wel of niet deelnemen aan een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds.

Wat zijn de wettelijke regels? Wat moet u wel en wat moet u vooral niet doen? Hoe kunt u bezwaar maken? En nog veel meer vertellen wij u hieronder.

Van aanschrijving tot procedure

En dan ineens ontvangt u een brief van een bedrijfstakpensioenfonds waarin zij melden dat u verplicht bent om u aan te sluiten, premie te betalen en alle deelnemers moet aanmelden. Hebt u pecht dan stellen zij ook nog eens dat dit met terugwerkende kracht moet. Wat nu? Welke rechten en mogelijkheden hebt u? Kiest u voor de 'struisvolgelpolitiek' of stelt u een eigen onderzoek in? 

De drempel voor een bedrijfstakpensioenfonds om een bedrijf aan te sluiten ligt laag. Als zij op basis van de SBI-code, de tekst op uw website, een tip van een concurrent of oud medewerker of anderszins van mening zijn dat uw bedrijf en de medewerkers onder de werkingssfeer vallen dan sluiten zij uw bedrijf gewoon aan. U ontvangt dan eerst een welkomstbrief en vervolgens de inlogbrief.

Vervolgens is het de vraag of het bedrijfstakpensioenfonds het bij het juiste eind heeft. Meestal zijn zij in geval van een gemotiveerde betwisting wel bereid om nader onderzoek te doen. Het bezwaarschrift dient altijd gericht te worden aan het bestuur van het pensioenfonds.

Werkt een afstandsverklaring of een afstandsovereenkomst?

Als een werkgever en/of de medewerkers onder de werkingssfeer vallen van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds dan is deelname verplicht. Het opstellen van een afstandsverklaring of afstandsovereenkomst heeft in dat geval geen nut.

In zijn algemeenheid moet overigens niet te snel worden aangenomen dat een afstandsverklaring of afstandsovereenkomst tot gevolg heeft dat een medewerker niet deelneemt aan de (collectieve) pensioenregeling. Goede, juiste en volledige informatieverstrekking zijn namelijk essentieel. Vervolgens moet dit ook nog eens juist worden vastgelegd. In de praktijk ontbreekt het hier vaak aan waardoor de medewerker een beroep op dwaling kan doen.

Ook wordt in nagenoeg alle uitvoeringsovereenkomsten - die de werkgever afsluit met een pensioenuitvoerder - vanuit de pensioenuitvoerder de eis gesteld dat alle medewerkers moeten worden aangemeld. Door een medewerker een afstandsverklaring of afstandsovereenkomst te laten tekenen en de medewerker niet aan te melden bij de pensioenuitvoerder pleegt de werkgever contractbreuk, met alle gevolgen van dien.