Wat kunnen wij voor u betekenen?

U kunt bij ons terecht voor zekerheid over uw financiële toekomst. Dat is méér dan alleen advisering over ouderdomspensioen. Voor een zekere financiële toekomst, heeft u inzicht nodig in alle risicosituaties waarbij uw inkomenszekerheid op het spel staat. Dus ook bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. U kunt daarom bij ons een integraal pensioenadvies verwachten. Een advies dat voor u altijd volkomen duidelijk en begrijpbaar is.

En in de oplossingsfase kunt u rekenen op onze bemiddeling in voorzieningen die de gewenste inkomenszekerheid bieden. Ook in die bemiddeling opereren wij volkomen transparant waarbij wij geen belang hebben bij de keuze voor welke partij of voor welk product dan ook. Als wij eventuele afsluitprovisies ontvangen voor onze bemiddeling, dan komen die ten goede aan u.