Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid ook mogelijk voor stamrechten

Zelfstandigen en directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid geen aanspraak maken op een uitkering vanuit de werknemersverzekeringen. Zij zullen zelf de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid moeten afdekken. Uit onderzoek blijkt dat slechts 19% van de zelfstandig ondernemers hiervoor een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Om dan toch inkomen te hebben, kan men besluiten om bijvoorbeeld de lijfrente af te kopen.

Versoepeling van de voorwaarden

In het verleden was dit financieel vaak niet interessant. Over het afkoopbedrag moest namelijk ineens belasting worden betaald en werd ook nog eens 20% revisierente (boeterente) in rekening gebracht. Gelukkig bestaat er sinds 2015 de mogelijkheid om - onder voorwaarden – een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht volledig of deels af te kopen zonder dat men hierover revisierente verschuldigd is.  

Tot een bedrag van € 41.791  (2020) kan men zonder revisierente bedragen opnemen; in geval er tenminste sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Over deze opname betaalt men wel belasting. De uitvoerder van de lijfrente zal loonheffing inhouden op de afkoopsom en deze afdragen aan de belastingdienst. De exacte voorwaarden ten aanzien van de afkoop kan men terugvinden in artikel 18 van de Uitvoeringsregeling IB 2001.

Een van de voorwaarden is dus dat het afkoopbedrag niet hoger mag zijn dan € 41.791. Wordt dit bedrag overschreden dan moest men over de gehele afkoopsom revisierente betalen. Sinds 8 september 2020 is het beleid versoepeld. Als iemand die langdurig arbeidsongeschikt is nu een groter bedrag dan het maximum opneemt uit zijn of haar lijfrente dan zal alleen over het meerdere revisierente verschuldigd zijn.

Afkoop stamrecht bij de eigen B.V.

Veel ondernemers hebben in het verleden een stamrecht bedongen bij hun eigen B.V. Kunnen zij ook gebruik maken van voornoemde afkoopmogelijkheid (artikel 3.133 Wet IB 2001)? Het antwoord hierop is: ja. Wellicht ten overvloede merken wij hierbij op dat bij een afkoop van een zogenaamd artikel 19 stamrecht van voor 1992 geen revisierente is verschuldigd.

Meer weten of afkoop van een lijfrente, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of stamrechtberekeningen? Neem dan gerust contact met ons op.
 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 1 oktober 2020.