Doe nu de Pensioenchallenge 2020!

Je wilt ongetwijfeld weten hoe je financiën er in de toekomst uit gaan zien. Maar meestal ontbreekt het je aan tijd en prioriteit om hier nu eens mee aan de slag te gaan. Als gevolg van van het coronavirus is het dagelijks leven van veel mensen flink veranderd. We staan ineens niet meer in de file, de terrasjes zijn leeg, de bouwmarkten daarentegen overvol en de meesten van ons werken nu vanuit huis. Bovendien neemt de financiële onzekerheid toe.

Misschien is het daarom wel een goed moment voor even iets anders. Iets waar je bovendien beter van wordt. Je pensioeninzicht vergroten en een beetje ontspanning tussen de bedrijven door. Heb je er even genoeg van om leraar te zijn voor je kinderen? Of wil je jezelf uitdagen om iets nieuws te leren? Doe dan nu de PENSIOENCHALLENGE 2020 van Transparans Pensioenconsultants!

Waarom?

De laatste weken laten maar weer eens zien dat een goede gezondheid een groot goed is. Ook je financiële gezondheid is natuurlijk erg belangrijk. Veel mensen zijn momenteel gericht op de korte termijn terwijl focus op de lange termijn je nu veel voordeel kan opleveren. Doe de PENSIOENCHALLENGE 2020 en vergroot je pensioeninzicht en ontdek welke zaken je al wel goed geregeld hebt en welke nog wat extra aandacht behoeven. Aan de hand van 10 vragen nemen wij je mee en behandelen wij 10 actuele pensioenthema's. Weet jij de antwoorden op alle 10 de vragen?

Hoe werkt het?

Hieronder zie je 10 multiple choise vragen die allemaal gaan over actuele pensioenonderwerpen.
 Download hier het antwoordformulier en noteer je antwoorden.
Heb je alle vragen beantwoord dan kun je hier checken wat de juiste antwoorden waren. Wij hebben ook bij ieder anwtwoord een korte toelichting gegeven om je meer inzicht en handelingsperspectief te geven. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Al meer dan 20 jaar helpen wij mensen en bedrijven met hun pensioen. 

Wat levert het je op?

✔️ Inzicht in je eigen pensioen
✔️ Vergroten van je pensioenbewustzijn
✔️ Wellicht de bevestiging dat je alles goed geregeld hebt
✔️ Zo niet, dan weet je welke actiepunten nog openstaan
✔️ Je kunt weer een punt van je to-do-lijst schrappen

Veel plezier met de Pensioenchallenge 2020 van Transparans Pensioenconsultants uit Hengelo!

Vragen

1. Mijnpensioenoverzicht.nl is een website die door de pensioensector is ontwikkeld om mensen beter inzicht te geven in hun pensioen. Op welke vraag geeft deze website geen antwoord?

 1. Hoeveel ouderdomspensioen heb ik nu al opgebouwd?
 2. Wat ontvangen mijn partner en kinderen als ik nu overlijd?
 3. Wat is mijn totale netto besteedbare inkomen?
 4. Wanneer ontvang ik de AOW-uitkering van de overheid?

2. Moet iedere werknemer in Nederland verplicht pensioen opbouwen?

 1. Nee, iedere werknemer mag zelf kiezen of hij of zij deelneemt aan een pensioenregeling.
 2. Nee, er geldt in Nederland geen wettelijke pensioenplicht, tenzij er sprake is van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds.
 3. Nee, als iemand niet wil deelnemen dan kan hij of zij een afstandsverklaring tekenen en dan is deelname niet meer verplicht.
 4. Ja, net als bij de AOW bouwt iedere werknemer verplicht pensioen op de werkgever.

3. Peter is nu 40 jaar. Hij vraagt zich af vanaf welk moment hij de AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Wat is het juiste antwoord?

 1. 65 jaar.
 2. 67 jaar.
 3. 67 jaar maar als de levensverwachting stijgt zal de AOW-leeftijd meestijgen.
 4. 68 jaar, maar als de pensioenrichtleeftijd opschuift verschuift de AOW-leeftijd automatisch mee.

4. Saskia is momenteel 45 jaar. Vanuit haar vorige baan heeft zij een ouderdomspensioen opgebouwd van € 10.000 per jaar. Dit pensioen gaat in als zij 68 jaar wordt. Het pensioen is ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. Er is geen toeslagenregeling van toepassing zodat het pensioen niet hoger zal worden. Saskia hoort dat de inflatie – ook wel geldontwaarding genoemd - gemiddeld zo’n 2% per jaar is. Ze vraagt zich af wat in koopkracht uitgedrukt de waarde van haar jaarlijkse ouderdomspensioen van € 10.000 nog zal zijn op haar pensioendatum. Wat is juist?

 1. € 5.067 per jaar.
 2. € 6.342 per jaar.
 3. € 10.000 per jaar.
 4. € 12.200 per jaar.

5. In het pensioenreglement van Mo staat een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Hij vraagt zich af of hij verplicht moet doorwerken tot 68 jaar en of hij het pensioen misschien ook al eerder mag laten ingaan. Wat is juist?

 1. Mo kan zelf bepalen om eerder te stoppen met werken. Ook kan hij zijn pensioen eerder laten ingaan.
 2. Hij kan zelf bepalen om eerder te stoppen met werken maar kan zijn pensioen niet eerder laten ingaan.
 3. Hij moet verplicht doorwerken tot 68 jaar en kan zijn pensioen niet eerder laten ingaan.
 4. Hij kan besluiten om eerder te stoppen met werken maar moet dan verplicht zijn AOW en zijn pensioen direct in laten gaan.

6. Anja is in loondienst en heeft een Pensioenscan laten maken en komt tot de ontdekking dat zij vanaf haar 68ste te weinig pensioeninkomen heeft. Hoe kan zij dit oplossen?

 1. Als haar pensioenregeling hier nog (fiscale) ruimte voor biedt extra stortingen in haar pensioenregeling doen.
 2. Door een aanvullende lijfrenteregeling – is een privépensioen waar de fiscus aan meebetaalt - afsluiten.
 3. Een extra spaarpotje aanleggen om hiermee haar inkomen vanaf 68 jaar aan te vullen.
 4. Zowel A, B als C is mogelijk.

7. Dennis is directeur-grootaandeelhouder (dga) en vraagt zich af hoe hij fiscaal gesponsord een aanvullend ouderdomspensioen kan opbouwen. Wat is mogelijk?

 1. Dennis kan een pensioenregeling gaan opstarten waarbij zijn B.V. de pensioenuitvoerder is.
 2. Dennis kan zich aansluiten bij een van de bedrijfstakpensioenfondsen van zijn keuze.
 3. Hij kan in de B.V. een fiscale oudedagsreserve vormen.
 4. Hij kan een lijfrente afsluiten (sparen, deposito of belegging).

8. Mijn werkgever kan de pensioenpremie voor de verzekerde pensioenregeling niet meer betalen als gevolg van de coronacrisis. Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?

 1. als een werkgever de premie voor een collectieve pensioenregeling niet meer kan betalen neemt het UWV de premiebetaling altijd volledig over. Daarom heeft dit geen gevolgen voor jouw pensioen.
 2. De Pensioenuitvoerder zal de collectieve pensioenregeling na 1 maand premievrij maken. De opgebouwde pensioenen worden niet aangetast. Het partner- en wezenpensioen zal komen te vervallen.
 3. Als een werkgever zich niet kan beroepen op het betalingsvoorbehoud dan zal op zijn vroegst de pensioenregeling binnen 5 maanden premievrij gemaakt kunnen worden. De opbouw van het ouderdomspensioen stopt dan terwijl de dekking voor het overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico vanaf dat moment nog 3 maanden in stand blijft.
 4. Een werkgever mag op grond van het wettelijke betalingsvoorbehoud de betaling van de pensioenpremies opschorten als er sprake is van onmacht. Dit heeft geen gevolgen voor de pensioenaanspraken.

9. Bas is 30 jaar en neemt deel aan de collectieve pensioenregeling van zijn werkgever. Dit is een beschikbare premieregeling waarbij Bas de keuze heeft gemaakt om de premie-inleg voor het ouderdomspensioen te laten beleggen in een offensieve ‘lifecycle’. Nu kijkt hij in zijn pensioenportal en ziet dat de waarde van zijn pensioenbelegging 20% lager is dan vorige maand. Wat betekent dit voor Bas?

 1. Dit is een extreme daling. Het is niet waarschijnlijk dat Bas het verlies ooit nog kan goedmaken.
 2. Bas is pas 30 jaar en de beleggingshorizon tot aan zijn pensioenleeftijd is nog lang. Door de lagere koersen koopt hij met dezelfde maandelijkse inleg nu meer aandelen in.
 3. Het is beter om nu alle beleggingen te verkopen en te kiezen voor een defensieve belegging. Alleen dan heeft hij zekerheid over zijn pensioen.
 4. Dit is een mooi aankoopmoment. Bas moet al zijn geld bij elkaar zoeken en een hoge extra storting doen.

10. Als gevolg van de coronacrisis werken Frans en Ivanka nu vanuit huis. Dit blijkt echter niet zo goed te werken. De irritaties nemen toe en dit geldt ook voor de ruzies. Uiteindelijk barst de bom en Frans en Ivanka besluiten te gaan scheiden. Ivanka heeft als ambtenaar pensioen opgebouwd bij het ABP. Frans werkt voor een ICT-bedrijf waarbij er voor de medewerkers geen pensioen is geregeld. Frans en Ivanka zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Hoe moet het pensioen wettelijk worden verdeeld?

 1. Frans heeft recht op 50% van het ouderdomspensioen van Ivanka dat gedurende hun huwelijk is opgebouwd en 100% van het partnerpensioen. Ivanka houdt recht op 50% van haar ouderdomspensioen.
 2. Ivanka behoudt haar eigen ouderdomspensioen en Frans krijgt het partnerpensioen.
 3. Pensioen valt niet in de gemeenschap van goederen en hoeft niet verdeeld te worden.
 4. Ivanka behoudt haar volledige ouderdomspensioen en partnerpensioen. Zij is wel verplicht om Frans financieel te compenseren.

Dit was de laatste vraag. Je bent nu vast benieuwd naar de antwoorden. Hoeveel heb jij er goed? Ben je pensioenbewust of eerder pensioenbewusteloos?

>> Hier lees je de antwoorden <<