Negatieve marktrente zorgt voor daling van OudeDagsVerplichting (ODV) in 2020

Veel directeur-grootaandeelhouders hebben inmiddels gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun eigen beheer pensioen om te zetten in een ODV. Zolang de B.V. deze verplichting nog op de balans heeft staan moet deze de verplichting jaarlijks ophogen met een wettelijk voorgeschreven rentepercentage.

Dit rentepercentage is afgeleid van het gemiddelde U-rendement van het jaar ervoor. In 2019 moest de ODV-verplichting zodoende worden verhoogd met 0,269%. Inmiddels is ook het gemiddelde U-rendement over 2019 bekend en daarmee het ophogingspercentage voor het komende jaar.

In 2020 moet de ODV-verplichting worden ‘opgehoogd’ met -0,107%. Ja, u leest het goed er staat inderdaad een min teken voor. De term ophoging is in dit verband dus een beetje misplaatst omdat er feitelijk sprake is van een verlaging. Dit betekent concreet dat de ODV-verplichting in 2020 -0,107% lager wordt. Deze daling valt vrij in de winst en hierover dient vennootschapsbelasting te worden afgedragen.

De ODV dient als aanvullende oudedagsvoorziening. Normaliter streeft men dan vermogensgroei na. De afgelopen jaren was dit al zeer minimaal en in 2020 daalt zelfs de voorziening en moet als klap op de vuurpijl ook nog belasting worden betaald. Is dit te voorkomen? Er zijn een aantal mogelijkheden om de vrijval te voorkomen waarbij dan ook nog eens wel vermogensgroei wordt gerealiseerd. Onze pensioenspecialisten vertellen u hier graag meer over. Neem gerust contact met ons op.