Keurmerken

Transparans Pensioenconsultants is lid van de Vereniging Samenwerkende PensioenAdviseurs.

00_SPA_PMSDe Vereniging Samenwerkende PensioenAdviseurs is een beroepsvereniging van pensioenadviseurs met de volgende doelstellingen:

  • belangenbehartiging van de leden in zijn algemeenheid;
  • het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen de leden;
  • het delen van kennis en ervaring;
  • verzorging van permanente educatie.

De aangesloten leden zijn onafhankelijke pensioenspecialisten die voor hun advieswerkzaamheden uitsluitend uren in rekening brengen, en dus geen provisie ontvangen. Zo weten hun opdrachtgevers zeker dat zij een 100% objectief advies krijgen. Hun dagelijks werk bestaat uit professionele ondersteuning van beroepsgroepen die met pensioen te maken krijgen, zoals: accountants, fiscalisten, notarissen, advocaten, intermediair en verzekeraars. Ook geven zij rechtstreeks advies aan clienten, werkgevers en directeur-grootaandeelhouders.