Directeuren-grootaandeelhouders

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) neemt u in pensioenland een unieke plaats in. U bent zowel werknemer als ondernemer. Die bijzondere positie biedt u alle vrijheid om uw pensioen naar eigen inzicht op te bouwen. Globaal heeft u daarvoor twee mogelijkheden die u ook nog eens onderling kunt combineren: pensioenopbouw via een verzekering of in eigen beheer.

Pensioenopbouw in eigen beheer of via verzekeren is voor u een cruciale keuze. Een keuze waarbij u de voor- en nadelen goed moet inschatten en afwegen. Wij adviseren u welke keuze in uw specifieke geval de meeste zekerheid oplevert en de minste investering kost. Soms kan dat betekenen dat wij u een combinatie van beide vormen adviseren. Of dat wij u adviseren uw pensioen te optimaliseren via privé-regelingen zoals via een lijfrente, beleggen en/of deelname aan de levensloopregeling.

Voor een goed pensioen, is niet alleen de juiste keuze tijdens de opbouwfase belangrijk, minstens even belangrijk is de keuze tijdens de uitkeringsfase. Voor het aankopen van een daadwerkelijk pensioen, zijn er nogal wat verschillen, variërend van een pensioen met een gegarandeerde uitkering tot een pensioen op basis van individueel vermogensbeheer. Wij adviseren u graag zodra uw pensioenpolis tot uitkering komt of als u het in eigen beheer opgebouwde pensioen in zekerheid wilt brengen.

Ons advies aan u onderbouwen wij met verschillende berekeningen en analyses, zoals:

  • Actuariële berekeningen
  • Eigen beheerberekeningen
  • Analyse eigen beheer versus verzekeren
  • Berekeningen / vergelijkingen pensioenverzekeringen
  • Levensloopberekeningen
  • Lijfrenteberekeningen
  • Opstellen Pensioen Life Style Plan

Naast deze specifieke activiteiten kunt u rekenen op algemene pensioenadviezen en -ondersteuning.