Advocatuur

Als advocaat heeft u regelmatig te maken met de pensioensituatie van uw cliënten. Die komt vooral aan de orde bij echtscheiding en ontslag, maar ook bij bedrijfsovernames en fusies.

Als er sprake is van echtscheiding of ontslag, moeten de financiële gevolgen snel en deskundig berekend worden. Wij kunnen u daarbij professioneel ondersteunen zodat uw cliënt maximale resultaten bereikt.

In geval van echtscheiding spelen verschillende wettelijke en fiscale aspecten een belangrijke rol in de afwikkeling van het pensioen. Dit is een complexe materie die professionele expertise vereist, zodat partijen krijgen waar ze recht op hebben. Wij ondersteunen u graag in deze zaken waarbij wij berekeningen uitvoeren voor de verevening of verrekening van pensioenrechten.

Bij ontslagprocedures berekenen wij de pensioen- of inkomensschade die uw cliënt oploopt door de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast brengen wij advies uit hoe de ontslagvergoeding het beste aangewend kan worden en welke fiscale aspecten daarbij komen kijken. Ook kunnen wij bemiddelen bij het onderbrengen van de ontslagvergoeding, waarbij de eventuele bemiddelingsprovisie aan uw cliënt ten goede komt.

Transparans Pensioenconsultants ondersteunt partijen regelmatig bij bedrijfsovernames en fusies. Wij inventariseren de eventuele pensioenverplichtingen van het over te nemen bedrijf en analyseren de bestaande pensioenregeling. Ook toetsen wij of die nog wel aan de eisen voldoet, of alles volledig is afgefinancierd en welke gevolgen de overname of fusie voor de pensioenregeling kan hebben. Daarbij berekenen wij de waarde van de pensioenverplichtingen en -bezittingen.

Naast deze specifieke activiteiten kunt u rekenen op algemene pensioenadviezen en -ondersteuning.