Voor accountants en belastingadviseurs

Als accountant of belastingadviseur wordt u regelmatig om advies gevraagd over pensioen en andere inkomensgerelateerde voorzieningen. Vragen die u graag professioneel wilt beantwoorden, maar waarvan u ook weet dat het een specialisme betreft waarvoor diepgaande en actuele pensioenkennis vereist is. En u wilt uw cliënt die deskundigheid ook bieden. Voor u is een wederzijds profijtelijke samenwerking met Transparans Pensioenconsultants dan ideaal. Wij bieden u alle ondersteuning bij het adviseren van directeur-grootaandeelhouders, ondernemers en werkgevers. Vanzelfsprekend beschikken wij over de WFT-pensioenvergunning.

Deze ondersteuning bestaat concreet uit:

  • Advies over de pensioenopbouw van de DGA: in eigen beheer, een pensioen-BV, een verzekeringsvoorziening of een combinatie van deze uitvoeringsmogelijkheden.
  • Hulp bij afstempelen van eigen beheer pensioen en het afdekken van (pensioen)risico’s die de vennootschap niet zelf kan dragen.
  • Rekenkundige uitwerkingen voor het pensioen van de DGA; zowel fiscale- als commerciële pensioenberekeningen.
  • Ontwerpen van de pensioenregeling van de DGA waarbij rekening wordt gehouden met fiscale aspecten maar ook de verzorgingsaspecten niet vergeten worden.
  • Het scannen en optimaliseren van bestaande regelingen.
  • Het verzorgen van nieuwe pensioenbrieven en notulen AVA.

Verder kunnen wij verschillende berekeningen en analyses voor uw cliënten uitvoeren:

  • Actuariële pensioen- en stamrechtberekeningen
  • Analyse eigen beheer versus verzekeren en of lijfrente banksparen
  • Berekeningen / vergelijkingen pensioenverzekeringen
  • Lijfrenteberekeningen

Naast deze specifieke activiteiten kunt u rekenen op algemene pensioenadviezen en -ondersteuning.

Speciaal voor accountants en belastingadviseurs organiseren wij één keer per jaar een vakstudiebijeenkomst.

Wilt u weten op welke wijze wij u en uw relaties (nog meer) kunnen helpen? Maak dan een afspraak met een van onze pensioenconsultants. Zij vertellen u hier graag meer over. Vele collega’s van u gingen u inmiddels voor.